Logg inn
3645 firma
Nord-Norge
267
Advokater i
Midt-Norge
209
Advokater i
Vestlandet
710
Advokater på
Sørlandet
164
Advokater på
Østlandet
2286
Advokater på
Velkommen til informasjonstjenesten for Norsk lov og rett.
Her kan du finne informasjon om advokater og norske domstoler.
Om du er på jakt etter en advokat, kan du benytte vår advokatmodul
til å finne advokater som er spesialisert på områder innenfor din sak.
Finn Advokat
Velg juridisk tjeneste:
Velg geografisk område:
Nyheter
 • – Vi ønsker at politiet skal ha mer kontakt med publikum, og vi vil at flere unge skal få en god og naturlig relasjon til politiet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anunds...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Situasjonen i Syria er svært vanskelig. Norge er en av de største humanitære giverne til Syria og nabolandene, hvor millioner av flyktninger befinner seg. Det er ikke mulig å boset...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • En evaluering av politirådene viser at samarbeidet bidrar både til bedre informasjonsflyt mellom politi og kommunene, og en mer målrettet kriminalitetsforebygging....
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) har mottatt konseptvalgutredningen fra Politidirektoratet om hvordan politiets nasjonale beredskapsressurser bør innrettes og pl...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag framlegg til ny våpeninstruks for politiet på høyring. Framlegget til ny våpeninstruks tek omsyn til dei endringar som har skjedd i ...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS
Rettsportalen
Advokat Arild Haugan