Logg inn
3644 firma
Nord-Norge
267
Advokater i
Midt-Norge
209
Advokater i
Vestlandet
710
Advokater på
Sørlandet
Advokater på
Østlandet
Advokater på
Velkommen til informasjonstjenesten for Norsk lov og rett.
Her kan du finne informasjon om advokater og norske domstoler.
Om du er på jakt etter en advokat, kan du benytte vår advokatmodul
til å finne advokater som er spesialisert på områder innenfor din sak.
Finn Advokat
Velg juridisk tjeneste:
Velg geografisk område:
Nyheter
 • Det avgjørende må være at vi kan forsvare vår egen praksis i lys av internasjonale forpliktelser....
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • I 2015 ble det for første gang målt og stilt krav til responstid i politiet. Resultatene viser at politiet på landsbasis rykker ut raskere enn det kravene som er satt til responsti...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet har bedt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) evaluere skredulykken på Svalbard. Hensikten er å lære av hendelsen og foreta endr...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Det sendes på høring et forslag som åpner for at PST i noe større grad skal kunne utlevere informasjon innhentet ved hjelp av skjulte tvangsmidler til E-tjenesten, når dette er nød...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Nasjonalt risikobilde 2015 beskriver to nye scenarioer som det norske samfunnet bør planlegge for: matbåren smitte og skoleskyting. – Det har ikke vært tilfeller av skoleskyting i ...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS
Rettsportalen
Advokat Arild Haugan