Logg inn
3644 firma
Nord-Norge
267
Advokater i
Midt-Norge
209
Advokater i
Vestlandet
710
Advokater på
Sørlandet
Advokater på
Østlandet
Advokater på
Velkommen til informasjonstjenesten for Norsk lov og rett.
Her kan du finne informasjon om advokater og norske domstoler.
Om du er på jakt etter en advokat, kan du benytte vår advokatmodul
til å finne advokater som er spesialisert på områder innenfor din sak.
Finn Advokat
Velg juridisk tjeneste:
Velg geografisk område:
Nyheter
 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag som innebærer at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kan fatte vedtak i bortvisningssaker som berører grunnleggende...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høyring eit forslag om at asylsøkjarar som får saka si handsama i hurtigprosedyren for grunnlause søknader, skal kunne bli fengsla u...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Fordi mottaksforholdene for barnefamilier i Italia har blitt bedre, har Utlendingsdirektoratet (UDI) foreslått for Justis- og beredskapsdepartementet at man ikke lenger skal innhen...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • 1. juli 2015 trådte nye regler om regulering av festeavgift ved forlengelse av festeavtaler i kraft. Det skjedde som følge av at Stortinget har vedtatt endringer i tomtefestelovens...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet skal fordele inntil 10 millioner kroner i 2015 til prosjekter/tiltak som kan bidra til å motvirke menneskehandel i Norge....
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS
Rettsportalen
Advokat Arild Haugan