Logg inn
3644 firma
Nord-Norge
267
Advokater i
Midt-Norge
209
Advokater i
Vestlandet
710
Advokater på
Sørlandet
Advokater på
Østlandet
Advokater på
Velkommen til informasjonstjenesten for Norsk lov og rett.
Her kan du finne informasjon om advokater og norske domstoler.
Om du er på jakt etter en advokat, kan du benytte vår advokatmodul
til å finne advokater som er spesialisert på områder innenfor din sak.
Finn Advokat
Velg juridisk tjeneste:
Velg geografisk område:
Nyheter
 • Eit lovutval har evaluert garantireglane i bustadoppføringslova. Dette er eit av fleire tiltak som skal bidra til ei meir stabil utvikling av bustadmarknaden. – Målet er å bidra ti...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag som innebærer at departementet kan gi generelle instrukser om blant annet pålegg om meldeplikt og bestemt op...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • På bakgrunn av en praksisforeleggelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) av 21. april i år, har Justis- og beredskapsdepartementet i dag orientert UDI om at det ikke vil bli gjort en...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Eit lovutval har evaluert garantireglane i bustadoppføringslova. Måndag overleverer utvalet si utgreiing til statssekretær Gjermund Hagesæter (FrP)....
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Ungdomsenheten for barn som begår alvorlig kriminalitet får gode resultater i ny NOVA-rapport. – Vi mener det er viktig med aktivt forebyggende arbeid blant barn og unge som begår ...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS
Rettsportalen
Advokat Arild Haugan