Logg inn
3645 firma
Nord-Norge
268
Advokater i
Midt-Norge
209
Advokater i
Vestlandet
710
Advokater på
Sørlandet
Advokater på
Østlandet
Advokater på
Velkommen til informasjonstjenesten for Norsk lov og rett.
Her kan du finne informasjon om advokater og norske domstoler.
Om du er på jakt etter en advokat, kan du benytte vår advokatmodul
til å finne advokater som er spesialisert på områder innenfor din sak.
Finn Advokat
Velg juridisk tjeneste:
Velg geografisk område:
Nyheter
 • Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i lovgivningen om organisering av den sivile rettspleien i politiet. Lovforslagene følger opp prop. 61 LS (2014-2015) Endringer ...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Advokat Siv Hallgren er i statsråd i dag åremålsutnevnt for syv år som den nye lederen av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker....
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Advokat Borgar Høgetveit Berg ble i statsråd i dag utnevnt til ny dommer i Høyesterett....
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Regjeringen lanserer i dag en ny handlingsplan mot menneskehandel. Handlingsplanen legger opp til en koordinert innsats, der offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner job...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • På bakgrunn av en praksisforeleggelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI), har Justis- og beredskapsdepartementet i dag gitt en ny instruks til UDI og Utlendingsnemnda (UNE), som inne...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS
Rettsportalen
Advokat Arild Haugan