Logg inn
3645 firma
Nord-Norge
267
Advokater i
Midt-Norge
209
Advokater i
Vestlandet
710
Advokater på
Sørlandet
Advokater på
Østlandet
Advokater på
Velkommen til informasjonstjenesten for Norsk lov og rett.
Her kan du finne informasjon om advokater og norske domstoler.
Om du er på jakt etter en advokat, kan du benytte vår advokatmodul
til å finne advokater som er spesialisert på områder innenfor din sak.
Finn Advokat
Velg juridisk tjeneste:
Velg geografisk område:
Nyheter
 • Den nye instruksen om ileggelse av bestemt oppholdssted og meldeplikt for utlendinger skal bidra til et sikrere samfunn – i dag og i tiden som kommer....
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • I statsråd i dag ble de nye reglene i straffegjennomføringsloven for informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og politiet sanksjonert. De trer i kraft samme dag....
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Ved kongelig resolusjon i dag er Lars Morten Bjørkholt konstituert som generaladvokat fram til 31. desember 2015. Han har siden august 2014 vært departementskonstituert i samme sti...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Regjeringen fremmet i statsråd i dag proposisjon om endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005....
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • I Aftenposten onsdag spør juristene Wessel-Aas, Andenæs og Lund om den nye instruksen om ileggelse av bestemt oppholdssted og meldeplikt for utlendinger retter seg mot en enkeltsak...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS
Rettsportalen
Advokat Arild Haugan